Mercurialis annua L.

melcoratge

icon_targeta_100 · família: Euphorbiaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: marges de camps, descampats, vores de camins, herbassars ruderals, terres remogudes

· rang altitudinal: 50 – 900 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs et al. (1988): entre Anglès i la Cellera, riberal del Ter.