Nandina domestica Thunb.

nandina

icon_targeta_100 · família: Berberidaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Àsia)

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: vores de camins

· rang altitudinal: 170 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. 2022. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – IV. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 86 (2): 37-42]