Onobrychis viciifolia Scop.

esparcet

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: talussos, vores de camins i carreteres

· rang altitudinal: 90 – 810 m