Oxalis articulata Savigny

pa de cucut articulat

icon_targeta_100 · família: Oxalidaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica del Sud)

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: herbassars ruderals humits, plantacions forestals de ribera

· rang altitudinal: 120 – 300 m