Parapholis cylindrica (Willd.) Romero Zarco

[Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls calcigats, camins, sòls temporalment humits

· rang altitudinal: 130 – 150 m