Plantago major L. subsp. major

plantatge gros

icon_targeta_100 · família: Plantaginaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: prats, herbassars humits, vores de camins, cunetes

· rang altitudinal: 50 – 1100 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.