Scrophularia peregrina L.

escrofulària peregrina

icon_targeta_100 · família: Scrophulariaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars

· rang altitudinal: 160 – 880 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): la Sellera.