Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

xereix aferradís

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: horts, camps, vores de camins, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 60 – 900 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Guillerías.
– Vayreda (1880): S. Hilari Sacalm […] á Viladrau, atravesando el árido Pla de las Arenas.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.