Silene inaperta L. subsp. inaperta

silene prima

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: suredes, vores de pistes forestals saulonoses

· rang altitudinal: 150 – 790 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): de Arbucias à Sant-Hilari.
– Vayreda (1902): Santa Coloma de F., Juanet, Arbucias.
– Cadevall (1913-1937): S. Hilari, Guilleríes.