Stachys arvensis (L.) L.

estaquis arvense

icon_targeta_100 · família: Lamiaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: pradells terofítics, prats secs

· rang altitudinal: 90 – 260 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Costa (1864) [Stachys arvensis L.]: Hostalrich [Salvador].
  • Costa (1877) [Stachys arvensis L.]: Hostalrich [Salvador].
  • Colmeiro (1888) [Stachys arvensis L.]: Hostalrich [Salvador].
  • Pérez Jiménez (1892) [Stachys arvensis]: estación termal de San Hilario.
  • Codina (1908) [Stachys arvensis L.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Stachys arvensis L.]: Huertas del Molino de Hostalrich.
  • Vilar (1987) [Stachys arvensis (L.) L.]: Hostalric; Maçanes.
  • Gesti (2023) [Stachys arvensis (L.) L.]: Brunyola i Sant Martí Sapresa: sobre el barranc de la Rierola. Santa Coloma de Farners: el Rocar.