Stachys arvensis (L.) L.

estaquis arvense

icon_targeta_100 · família: Lamiaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: pradells terofítics, prats secs

· rang altitudinal: 90 – 260 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Costa (1864): Hostalrich (Salv!).
– Costa (1877): Hostalrich (Salv!).
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Hostalric (Salv.).