Verbena brasiliensis Vell.

icon_targeta_100 · família: Verbenaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica del Sud)

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: herbassars ruderals humits

· rang altitudinal: 40 – 320 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. 2022. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – IV. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 86 (2): 37-42]

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Verloove (2003): Hostalric: Can Tia Camps, W of bridge over riu Tordera, gravelly riverbed of river Tordera; les Brugueres, gravelly riverbed of Riera d Arbúcies.