Amaranthus caudatus L.

moc de gall

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins

· rang altitudinal: 150 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Llensa (1945) [Amaranthus caudatus L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat); algunas veces subespontánea].
  • Gesti (2022) [Amaranthus caudatus L.]: la Cellera de Ter: hortes del Pladevall.
  • Gesti (2023) [Amaranthus caudatus L.]: la Cellera de Ter: camí de les hortes sobre la riera d’Osor.