Lupinus albus L.

llobí

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: marges de camps

· rang altitudinal: 1040 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. & Vilar, L. 2021. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – III. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 85 (4): 163-169]