Vicia benghalensis L.

garlanda atropurpúria

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: fenassars, vores de camins, herbassars

· rang altitudinal: 160 – 200 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Santa Coloma de Farnés, Santas Creus.
– Vayreda (1902): Santas Creus, Santa Coloma.