Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica

anagall d’aigua

icon_targeta_100 · família: Plantaginaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: sorrals fluvials, vores d’aigua

· rang altitudinal: 40 – 720 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez Jiménez (1892) [Veronica anagalis]: estación termal de San Hilario.
  • Codina (1908) [Veronica anagallis L.]: esta [la Cellera de Ter].
  • Llensa (1945) [Veronica anagallis L.]: Rec de l’Eixida (Massanas).
  • Vilar (1987) [Veronica anagallis-aquatica L.]: Maçanes; Hostalric.
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica]: Tavèrnoles: torrent de l’Infern, c. Coromines; tram baix del sot de Balà.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica]: Sant Hilari Sacalm: les Illes d’Amunt, font de Sant Daniel.
  • Mercadal (2019) [Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica]: Sant Hilari Sacalm: Prats de la Saleta del Mas.
  • Gesti (2020) [Veronica anagallis-aquatica L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Agència Catalana de l’Aigua (dades inèdites, in BDBC) (2021) [Veronica anagallis-aquatica L.]: El Ter des del Pasteral fins a la confluència de l’Onyar; La Tordera entre la riera d’Arbúcies i la riera de Santa Coloma; Riera de Santa Coloma des de l’inici del tram inclòs a la Xarxa Natura 2000 fins a la Tordera; Riera de Santa Coloma des de Santa Coloma fins a l’inici del tram inclòs a la Xarxa Natura 2000.
  • Gesti (2023) [Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.