Vicia disperma DC.

vícia disperma

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: fenassars, marges de camps, vores de camins

· rang altitudinal: 110 – 680 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Vicia disperma D C.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Vicia disperma DC.]: Susqueda: torrent del Bonegre, sota el Mas de puig de Rajols.
  • Gesti (2020) [Vicia disperma DC.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Vicia disperma DC.]: Brunyola i Sant Martí Sapresa: al camí de mas Moixac. La Cellera de Ter: prop de can Martra. Santa Coloma de Farners: Bruguerola; turó del Vent.