Vicia lathyroides L.

galavars menut

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: pradells terofítics

· rang altitudinal: 160 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): S. Hilari, Monsolí, Guilleries a la Serra del Coll; les Guilleríes, cap a Pont de la Malafogasa (Masferrer).