Vicia lathyroides L.

galavars menut

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: pradells terofítics

· rang altitudinal: 100 – 160 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez Jiménez (1892) [Viccia latyroides]: estación termal de San Hilario.
  • Cadevall (1915-1919) [Vicia lathyroides L.]: S. Hilari, Monsolí, Guilleries a la Serra del Coll.
  • Llensa (1945) [Vicia lathyroides L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Vicia lathyroides L.]: Sant Sadurní d’Osormort: Bell-lloc, c. coll de Romegats; turó de les Orenetes; c. Can Gall, pla del Forn; Sant Sadurní d’Osormort; els Terressos Roigs, entre Bojons i la Verneda de Sant Feliu. Tavèrnoles: sant Feliuet. Vilanova de Sau: camps c. del torrent de la Polleda; el Biaix; entre el Biaix i Can Joan; c. de Can Mateu.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Vicia lathyroides L.]: Susqueda: prop del Mas puig de Rajols.
  • Gesti (2020) [Vicia lathyroides L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Vicia lathyroides L.]: Santa Coloma de Farners: prop de can Manyà.