Viola arvensis Murray

pensament de camp

[V. tricolor subsp. arvensis (Murray) Gaudin]

icon_targeta_100 · família: Violaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps

· rang altitudinal: 80 – 1070 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): Guilleríes.