Viola tricolor L. subsp. tricolor

pensament

icon_targeta_100 · família: Violaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins

· rang altitudinal: 120 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.