Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. subsp. arvensis

ancusa arvense

[Lycopsis arvensis L.]

icon_targeta_100 · família: Boraginaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps, vores de camins, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 80 – 1070 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.; Cadevall (1913-1937): S. Hilari, Guilleries.