Cyperus esculentus L.

xuflera

icon_targeta_100 · família: Cyperaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània, Àfrica, Àsia, Amèrica)

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: camps, herbassars humits

· rang altitudinal: 60 – 350 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Cyperus aureus Ten.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Gesti (2023) [Cyperus esculentus L.]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.