Cyperus fuscus L.

serrana fosca

icon_targeta_100 · família: Cyperaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals fluvials, basses, sòls temporalment humits

· rang altitudinal: 70 – 310 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Sennen (1934): Hostalric […] lit du Tordéra; le torrent […] sur les deux rives [riera d’Arbúcies, aigües avall del Garduix].