Echinochloa colona (L.) Link

pota de gall menuda

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Àsia, Àfrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: conreus herbacis de regadiu, fruiterars, herbassars humits

· rang altitudinal: 50 – 810 m