Echinochloa colona (L.) Link

pota de gall menuda

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Àsia, Àfrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: conreus herbacis de regadiu, fruiterars, herbassars humits

· rang altitudinal: 50 – 810 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Gesti (2020) [Echinochloa colona (L.) Link]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2021) [Echinochloa colona (L.) Link]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Echinochloa colona (L.) Link]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.