Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

blet polisperm

[Chenopodium polyspermum L.]

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals fluvials, herbassars humits

· rang altitudinal: 70 – 920 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): San Hilari.