Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

blet farinell

[Chenopodium glaucum L.]

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls argilosos humits

· rang altitudinal: 400 – 420 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Mercadé et al. (2005): Sant Romà de Sau, prop del Club Nàutic Vic-Sau.