Persicaria maculosa Gray

presseguera persicària

[Polygonum persicaria L.]

icon_targeta_100 · família: Polygonaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals fluvials, basses, recs

· rang altitudinal: 40 – 1100 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Sennen (1934): Hostalric […] lit du Tordéra.