Silene coronaria (L.) Clairv.

pessiganassos

[Lychnis coronaria (L.) Desr.]

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: vores de camins, marges

· rang altitudinal: 160 – 900 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): subespontània en algunes localitats de Montsolí y les Guilleríes.