Torilis africana Spreng.

icon_targeta_100 · família: Apiaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, marges de camps, vores de camins

· rang altitudinal: 60 – 490 m