Polycarpon tetraphyllum L. subsp. tetraphyllum

policarp

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: conreus, pradells terofítics, vores de camins, descampats

· rang altitudinal: 50 – 1050 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.